try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Блоги

Зміст діяльності викладача в навчальному процесі

Процес оволодіння знаннями, вміннями і навичками становить пізнавальну діяльність студентів, якою керує викладач. Роль керівника навчального процесу не обмежується поясненням нового навчального матеріалу.

Дидактика. Предмет, завдання, проблеми сучасної дидактики. Методологічні підходи до навчального процесу

Дидактика — галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання, і виховання у процесі навчання.
Предметом дидактики є загальна теорія навчання усіх предметів.

Початок

У процесі накопичення різного матеріалу з педагогіки і методики викладання з'явилася ідея поділитися ними з народом. Може комусь знадобиться.

RSS-матеріал