try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Наказ МОН N 271 від 24.03.2009

Про продовження Всеукраїнського експерименту
щодо навчання вчителів ефективному використанню
інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному
процесі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників
за програмою Intel® «Навчання для майбутнього»
Зважаючи на те, що Всеукраїнський експеримент щодо навчання вчителів
ефективному використанню інформаційно-комунікаційних технологій у
навчальному процесі та перепідготовки педагогічних працівників за програмою
Intel® «Навчання для майбутнього» у 2004 - 2007 році рішенням колегії
Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008р. (протокол № 3/4-19)
визнано таким, що сприяє удосконаленню системи підготовки та підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, якісній реалізації державних освітніх
стандартів, підвищенню якості освіти,
НАКАЗУЮ:
1. Продовжити проведення експерименту у 2009-2011 роках за програмою
(додаток 1).
2. Затвердити склад Науково-методичної координаційної ради (додаток 2).
3. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я) забезпечити у навчальному
процесі вищих педагогічних навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації
адаптацію навчальної дисципліни «Методика застосування комп’ютерної
техніки при викладанні предметів шкільного курсу» відповідно до
програми Intel® «Навчання для майбутнього».
4. Департаменту професійно-технічної освіти (Десятов Т.М.) продовжити
реалізацію програми Intel® «Навчання для майбутнього» в системі
професійно-технічної освіти України.
5. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько
О.В.), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки України (Удод О.А):
5.1. Забезпечити координацію впровадження програми Intel® «Навчання для
майбутнього» в системі загальної середньої, вищої та професійно-
технічної освіти.
5.2. Надавати організаційну та адміністративну підтримку учасникам
експерименту.
5.3. Спільно з Університетом менеджменту освіти Академії педагогічних
наук України (Олійник В.В. – за згодою) організувати, починаючи з
2009/2010 н.р., системне впровадження курсу за програмою Intel®
«Навчання для майбутнього» в очній та дистанційній формах у системі
вищої та післядипломної педагогічної освіти.
5.4. Щорічно заслуховувати звіти на засіданнях Вченої ради інституту та
здійснювати аналіз стану впровадження програми Intel® «Навчання для
майбутнього» у навчальних закладах України.
5.5. Розміщувати проміжні та кінцеві результати ходу експерименту на сайті
Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua
6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і
науки України (Удод О.А) скоординувати роботу за програмою Intel®
«Навчання для майбутнього» з Державною програмою «Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки.
7. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій:
7.1.Розробити регіональні програми продовження дослідно-
експериментальної роботи на 2009-2011 роки на основі програми
всеукраїнського рівня (додаток 1) та сприяти впровадженню в практику
роботи закладів та установ освіти програми Intel® «Навчання для
майбутнього».
7.2.Доручити ректорам (директорам) інститутів післядипломної
педагогічної освіти, директорам навчально-методичних та науково-
методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти:
7.2.1. включити дослідно-експериментальну роботу за програмою Intel®
«Навчання для майбутнього» до регіональних програм «Інформаційні та
комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки»;
7.2.2. включити програму Intel® «Навчання для майбутнього» в систему
післядипломної педагогічної освіти вчителів у курсовий та міжкурсовий
період та у навчально-виробничий процес професійно-технічних навчальних
закладів у рамках навчальної дисципліни «Використання ІКТ у навчальному
процесі».
7.2.3. щоквартально подавати аналітико-статистичні звіти до Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

8. Наказ опублікувати в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і
науки України», газеті «Освіта України», розмістити на сайті
Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua
9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра
Полянського П.Б.

По матеріалам:http://www.mon.gov.ua