try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Літературознавчий словник-довідник

Абетковий вірш - своєрідна поетична форма, сконструйована за послідовністю літер в абетці. Найпоширеніший в літературі для дітей, виконує пізнавальну та виховну функції, наприклад, "Алфавіт віршами, написаний для сина" Олександра Оляся із щорядковою (парною) вживаністю літер абетки:
Айстра квітне у саду,
Аєр в лузі я найду,
Бізон у двір забрався,
Баран його злякався [...]
 
 
Абзац - частина тексту, композиційно найменша, означена відступом на початку першого рядка і, як правило, не заповненим до кінця останнім рядком. Інколиабзац вирізняється тільке незаповненням останнього рядка. Практикується також винесеня початку першого рядка абзацу на поле сторінки абзацу із кількох речень утворює змістову єдність. Слово "абзац" вживається також у значення абзацного відступу.