try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

З

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ЗЯЗЮН Іван Андрійович (нар. 3. III. 1938, с. Пашківка Чернігівської обл.)

— український педагог і філософ, академік АПН СРСР (з 1989) і АПН України (з 1992). В 1975—1990 працював ректором Полтавського педагогічного інституту імені В. Г. Короленка, 1990—1992 — міністр освіти України, з 1994 —директор науково-дослідного інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

ЗЮФЕРН (Suvem) Йоган Вільгельм (3.1.1775, Лемго — 2.Х.1829, Берлін)

— німецький педагог, представник не о гума н і з м у В 1804 опублікував проект реформи початкових і неповних середніх навчальних закладів, узагальнивши в ньому ідеї філантропістів, Й. Ґ. Фіхте та Й. Г. Песталоїщі. В 1809—1818 працював у Міністерстві внутрішніх справ Пруссії у відділі культів і освіти.

ЗОРОВА ПАМ'ЯТЬ

— вид пам'яті, при якому домінуючу роль у запам'ятанні й відтворенні сприйнятого відіграє зоровий аналізатор. 3. п. розвивається під час занять такими видами діяльності, які вимагають переважно зорових сприймань. У житті найчастіше зустрічається змішаний — зорово-руховий вид пам'яті.

ЗООПСИХОЛОПЯ, психологія тварин

— галузь психології, що вивчає психіку й поведінку тварин. Дані 3. використовуються багатьма науками, зокрема біонікою й біокібернетикою. В окрему галузь науки 3. виділилася наприкінці XVIII — на початку XIX ст.

ЗООЛОГІЯ в школі

— частина шкільного курсу біології, змістом якого є основи наукових знань про будову та основні закономірності життя й розвитку тваринних організмів. У шкільний курс 3. входять елементи морфології, фізіології, ембріології, систематики, філогенії, тваринництва.

ЗООЛОГІЧНІ ПАРКИ, зоопарки

— культурно-освітні та науково-дослідні установи, де утримуються, експонуються й вивчаються дикі та деякі свійські тварини. Основне завдання 3. п. полягає в поширенні науково-природничих знань і пропаганді ідей охорони природи серед населення.

ЗООЛОГІЧНІ МУЗЕЇ

— науково-дослідні установи, в яких зберігаються й демонструються колекції тварин; ведеться наукова та навчальна робота по вивченню тваринного світу. Найбільшими в Україні є 3.

ЗОНДИ ЛОГОПЕДИЧНІ (франц. sonde — бур, шуп)

— інструменти, призначені для механічного регулювання положення й руху органів мови під час корекції недоліків вимови. За допомогою 3. л. органам мови надають положення, яке відповідає правильній артикуляції звуку, шо формується.

ЗОНА НАЙБЛИЖЧОГО РОЗВИТКУ

—розбіжність у рівні складності завдань, які розв'язуються дитиною самостійно (актуальний ршень розвитку) і під керівництвом дорослого. Поняття введено Л. С.

ЗНАТТЄЛЮБНІСТЬ

— допитливість, любов до знань, прагнення до пізнання світу. 3. — висока інтелектуально-психологічна риса особистості, її духовна потреба. 3. є важливим фактором організації наукового пізнання, навчальної діїшьності, самоосвіти. 3. набувається й розвивається в людини у процесі її теоретичної і практичної діяльності.

RSS-матеріал