try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

І

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ІТОНСЬКА ШКОЛА

— приватна аристократична чоловіча школа в Англії. Заснована в 1440 королем Генріїсом VI. Є класичним зразком "п а б л і к с к у л з ". Завдання школи —дати загальну середню освіту майбутнім працівникам. До середини XIX ст. в школі переважно вивчалися латинська, грецька й рцгна мови.

ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ В ШКОЛІ

— частина шкільного курсу історії, змістом якої є основи знань про історію розвитку людської цивілізації в період виникнення, розвитку й загибелі двох перших суспільно-економічних формацій: первіснообщинної і рабовласницької.

"ІСТОРІЯ РУСІВ"

— історичний твір, написаний невідомим автором наприкінці XVIII або на початку XIX ст. Стала відома у 20-х роках XIX ст. в рукописах. У 1846 її опублікував О. М. Бодянський.

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

— галузь педагогічної науки, яка вивчає стан і розвиток теорії і практики виховання й навчання підростаючого покодшня на різних щаблях людського суспільства. І. п.

ІСТОРІЯ в школі — (від грец. іоторіа — оповідь про минулі події, дослідження, знання)

— навчальний предмет, змістом якого є ознайомлення учнів з процесом розвитку людського суспільства, його матеріальної і духовної культури, підведення до розуміння історичних закономірностей. І. як навчальний предмет була запроваджена в школах України на початку XVIII ст. В більшості країн світу І.

ІСТИНА

— адекватне відображення в пізнанні об'єктивної дійсності, відтворення її такою, якою вона існує поза й незалежно від свідомості. Перевірка І. здійснюється шляхом порівняння її з практикою, досвідом (практична перевірка), а також іншими істинними твердженнями (логічна перевірка).

ІСТЕРІЯ

— захворювання, що належить до групи неврозів і характеризується різноманітними порушеннями психіки, рухової сфери, чутливості, функцій внутрішніх органш.

ІРРАЦІОНАЛЬНЕ

— філософська категорії, якою позначають недоступне розуму, здоровому глузду, невиражуване логічними поняттями.

ІРРАЦІОНАЛІЗМ (від лат. irrationaUs — нерозумний, несвідомий)

— філософське вчення, яке на противагу раціоналізмові вважає основою світу волю, інстинкти, вічне становлення, які нібито не можуть бути адекватно пізнані розумом, а осягаються інтуіцією, вірою тощо.

ІПОХОНДРІЯ, іпохондричний синдром

— хворобливий стан людини, який характеризується безпідставним страхом за своє здоров'я і за саме життя. І. спостерігається при неврозах і психічних хворобах. Механізм виникнення І. не з'ясований.

RSS-матеріал