try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Н

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

НОВАТОРСТВО ПЕДАГОГІЧНЕ

—термін, який вживається для позначення діяльності вчителів та вихователів, спрямованої на поліпшення процесу навчання й виховання, на його раціоналізацію. Ця діяльність може стосуватися змін у завданнях, методах і прийомах навчання, а також змін у формах організації процесу навчання й виховання. Н. п.

"НАРОДНАЯ ПЕДАГОГІЯ ВЪ ПОЛЬЗУ УЧИЛИЩЬ И УЧИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХЪ"

— перший в Україні методичний посібник з педагогіки для учителів народних шкіл, підготовлений О. Духновичем. Видана у Львові 1857. О. Духнович обстоював у ній ідеї виховуючого навчання, виховання, пройнятого патріотизмом і народністю.

НАУКА

— соціально-значуща сфера людської діяльності, функцією якої є вироблення й використання теоретично систематизованих об'єктивних знань про діїйсність. Н. є складовою духовної культури суспільства.

НАЦІОНАЛЬНІ ШКОЛИ

— навчальні заклади, які навчають дітей їхньою рідною мовою.

НЕПРИЯЗНЬ

— морально-психологічне почуття несприйняття людини людиною. У діяльності окремого індивіда Н. може виявитися як холодність, неприхильність до певної конкретної людини або до людей взагалі. Якщо своєчасно і вдало усунути причини Н., то її можна перебороти.

НАРКОМАНІЯ

— захворювання, що виникає як наслідок зловживання наркотиками й речовинами, які мають наркотичну дію. Спричинюється Н. здатністю наркотиків викликати стан ейфорії. Відомі два шляхи розвитку Н. Перший — зловживання наркотиками через необізнаність. Другий шлях — свідоме приймання наркотиків з метою наркотичного сп'яніння.

НАРОДОЗНАВСТВО

— термін, який з кінця XIX ст. вживається як синонім "етнографії".

НАУМЕНКО Володимир (1825— 8.VII. 1919)

—громадський і педагогічний діяч, літературознавець; етнограф. Був директором заснованої ним у 1905 в Києві гімназії. В 1918 — міністр народної освіти в останньому гетьманському кабінеті. Розстріляний більшовиками.

НЕДОМОВНІСТЬ, недорікуватість

порушення звукового ладу мови, неправильна (для даної мови) звуковимова. Причини Н. пов'язані з особливостями будови й рухливості органів мови, з відхиленнями слуху або слухового сприймання, аналітико-синтетичних процесів, які беруть участь у засвоєнні звукового складу слова, з наслідуванням неправильної мови оточуючих.

НІГІЛІЗМ (від лат. nihil — ніщо, нічого)

— заперечення усталених суспільних норм, ідеалів, принципів, законів, авторитетів, традицій тощо. Н. — психологічна риса важковиховуваних дітей. Виявляється у зневазі до правил, норм поведінки, підсилює психологічно-смисловий бар'єр між учителем і учнем.

RSS-матеріал