try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

О

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ОССОЛІНЕУМ, Львівський інститут Оссолінських

— культурно-освітня установа. Заснований 1817 у Львові Ю. М. Оссолінським. У складі О. було два основні відділи — бібліотека і музей. В О. концентрувалися книги переважно слов'янських, зокрема польських, авторів з питань філософії, літератури, історії, географії і права.

"О ВОСПИТАНИИ ЧАД"

— один із перших друкованих посібників з виховання дітей у сім'ї. Перші 200 примірників книги надруковано у Львівській братській друкарні 1609. Основну його частину становить церковнослов'янський переклад повчань "отців церкви", насамперед Іоанна Златоустого. На думку деяких дослідників, упорядником "О в. ч." був І.

ОДІОЗНИЙ (від лат. odiosus — ненависний)

— небажаний, неприємний, той, хто викликає у навколишніх негативне ставлення. О. можуть бути поведінка, випадок чи ситуація, ненависні, неприйнятні для окремих людей.

ОПОРНА ШКОЛА

— загальноосвітня школа, яка є методичним центром кількох найближчих шкіл. Завданнями О. ш. є використання, пропаганда і впровадження в практику інших шкіл досягнень психолого-педагогічної науки, вивчення й поширення досвіду кращих учителів самої О. ш.

ОРФОГРАФІЧНИЙ СЛОВНИК ШКІЛЬНИЙ

— навчальний посібник, призначений для довідок про правопис слів, які викликають в учнів труднощі. Складається з переліку слів (словника), розташованих в алфавітному порядку й даних в початковій формі з позначенням наголосів.

ОСИПОВСЬКИЙ Тимофій Федорович (2.ІІ.1765, с. Осипово Владимирської обл. — 24.VI. 1832, Москва)

— український математик, педагог. З 1803 брав активну участь у створенні Харківського університету. З 1805 був професором цього університету, у 1813—1820 — ректором. О. є автором тритомного "Курсу математики" — одного з кращих на той час вітчизняних уншерситетських посібників у цій галузі.

ОЦІНКА ШКІЛЬНА

— визначення й вираження в умовних знаках — балах, а також в оцінювальних судженнях учителя ступеня засвоєння учнями знань, умінь та навичок відповідно до вимог шкільних програм, рівня старанності і стану дисципліни.

ОБРАЗ

— форма і продукт суб'єктивного, ідеального відображення об'єктивної реальності у свідомості людини. О. поділяють на чуттєві (відчуття, сприймання, уявлення) та уявні, що існують у вигляді понять, позбавлених чуттєвої наочності. Природа О. і загальні закони відтворення дійсності в О. вивчаються філософією.

ОЛІМПІАДИ

— змагання учнів у виконанні певних позакласних і позашкільних завдань загальноосвітнього характеру: в розв'язуванні задач з математики, фізики, інформатики, у виконанні дослідів, написанні творів тощо. О. проводяться школами, вузами, позашкільними навчально-виховними закладами.

ОРГАНІЧНІ ВІДЧУТТЯ

— відчуття, що надходять у кору головного мозку від внутрішніх органів (серця, шлунка, печінки, статевих органів тощо). До О. в. належать відчуття голоду, спраги, статеві потяги, а також відчуття, пов'язані з процесами дихання і кровообігу. Якщо внутрішні органи функціонують нормально, то О. в.

RSS-матеріал