try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

П

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ПОПЕЧИТЕЛЬ ГІМНАЗІЇ

(або прогімназії) — в Російській імперії особа, яка здійснювала нагляд за станом навчального закладу. Виділявся з числа дворян або інших іменитих громадян. П. г.

ПОЧУТТЯ

— форма суб'єктивного, безпосередньо переживаного відношення людини до явищ навколишньої дійсності, до інших людей і їхніх вчинків, до самого себе і своїх дій. Це переживання може бути стійким (любов, ненависть, повага тощо), і короткочасним, викликаним наявною конкретною ситуацією (радість, смуток, обурення тощо).

ПРЕДМЕТНІ ГУРТКИ

в школі — науково-освітні гуртки, які організуються з метою розширення й поглиблення знань учнів з різних предметів навчального плану школи й розвитку в них інтересу до відповідних галузей науки, художньої літератури й мистецтва, техніки, спорту тощо. П. г.

ПРІСТЛІ (Priestley) Джозеф

— видатний англійський хімік, філософ і педагог-теоретик. Критикуючи педагогічні течії, що базувалися на визнанні природжених розумових здібностей, П. доводив, що всі якості людської особистості формуються у процесі навчання і виховання на основі асоціативних зв'язків.

ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ

— початкові школи при церковних парафіях, які створювалися в Україні вже з XI ст. Учителями в них були священики, частіше дяки, іноді мандрівні. У XV—XVIII ст. в Україні П. ш. стали найпоширенішим типом шкіл. На Лівобережжі в першій половині XVIII ст. П. ш. існували майже при кожній парафії. Значно менше було П. ш.

ПРОСВІТИТЕЛЬСТВО

— ідейний рух буржуазії в країнах, що вступили на шлях капіталістичного розвитку. Просвітителі критикували феодальний лад та його культуру, виступали за право народних мас на освіту й культуру. Вони вірили в людину, її розум і високе покликання.

ПЕДАГОГІКА ОСОБИСТОСТІ

— течія в німецькій педагогіці, яка виникла наприкінці XIX ст. Головні її представники Г. Гаудії, Е. Лінде, Е. Вебер важливим завданням виховання вважали формування особистості на основі високорозвинутої розумової самостійності.

ПСИХАСТЕНІЯ

(від грец. — слабкість) — хворобливий стан, при якому найбільш вираженою особливістю психічного складу людини є тривожно-помисловий характер, який виявляється в постійній невпевненості в собі, нерішучості, боязкості і вразливості. Такі люди схильні до сумнівів, їм постійно важко приймати будь-які рішення.

"ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Г. СКОВОРОДИ"

— товариство вчителів середніх загальноосвітніх і спеціальних шкіл та викладачів вищої школи на Буковині. Засноване 1908 року.

ПСИХОЛОГІЯ

(грец. — душа і вчення) — наука про закономірності виникнення, розвиток і форми вияву психіки у людини і тварин, про психічні процеси і властивості, які є компонентами діяльності й спілкування людей, поведінки тварин. П.

RSS-матеріал