try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Р

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

РАССЕЛ (Russell) Бертран

(18.V.1872, Треллек, Вельс — 2.ІІ.1970, Пенріндай-драйт, там само) — англійський філософ і громадський діяч. Значну увагу у 20— 30-х роках приділяв педагогічним проблемам.

РЕМІСНИЧІ УЧИЛИЩА

— навчальні заклади системи професійно-технічної освіти. Створено 1940 року з метою підготовки кваліфікованих робітників для різних галузей народного господарства. До 1940 року існували школи фабрично-заводського учнівства (ФЗУ). Строк навчання в більшості Р. у.

РИТОРСЬКІ ШКОЛИ

(від грец. — ораторська школа) — навчальні заклади, які готували ораторів і політичних діячів. Виникли в Стародавній Греції ще у V ст. до н. е., однак остаточно оформились і дістали свою назву в Римі в III ст. Вони будувалися на базі граматичних шкіл.

РОЗУМОВА ПРАІДОДАТНІСТЬ

— здатність ефективно виконувати роботу, яка вимагає тривалого розумового напруження. Фізіологічно характеризується довгочасним збереженням необхідних для роботи оптимальних осередків збудження в корі головного мозку при стійкому гальмуванні інших ділянок кори.

РУЧНА ПРАЦЯ В ДИТЯЧОМУ САДКУ

— заняття з дошкільниками по виготовленню різних предметів з паперу, картону, дерева, тканини, природних матеріалів.

"РАДЯHCЬКА ОСВІТА"

— газета, заснована 1940 року в Києві. Виходила двічі на тиждень. Друкувала матеріали про передовий педагогічний досвід, здобутки педагогічної науки і вищої школи, виховання молоді тощо. У 1991 році перетворена у всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта".

РЕЖИМ ШКІЛЬНИЙ

— організований порядок чергування й характер зв'язків різних видів навчання, праці та відпочинку школярів. Р. ш. — найважливіша складова частина педагогічного процесу; одна з найважливіших умов навчання, виховання і фізичного розвитку учнів. Р. ш.

РЄЗНИК Яків Борисович

(23.IV.1892 — 17.VI.1952) —український педагог. Педагогічну діяльність почав у 1911 році в школах Києва. В 1919 році організував дитячий будинок і до 1927 року керував ним. З 1924 року послідовно працював в науково-дослідних установах — НДІ єврейської культури, в Українському НДІ педагогіки. Одночасно Р.

РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ

— спрямованість принципів, методів і прийомів навчання на досягнення найбільшої ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів: сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо. Спираючись на незавершені цикли психічного розвитку дитини, Р. н.

РОСМІНІ-СЕРБАТІ (Rosmini-Serbati) Антоніо

(25.ІІІ.1798 — 1.VIІ.1855) — італійський філософ і педагог. Вищою метою виховання вважав удосконалення особистості в дусі вимог християнської релігії і моралі, якого можна досягти планомірним і гармонійним розвитком усіх здібностей людини. Р.-С.

RSS-матеріал