try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

С

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

СОРОМ

— почуття, що виникає в результаті усвідомлення людиною невідповідності своїх дій і вчинків тим нормам, яких вона повинна дотримуватися у своєму житті. С. — один з аспектів функціонування такого регулятора соціальної поведінки особистості, як совість. В дошкільному виді С.

СПЕНСЕР (Spenser) Герберт

(27.IV.1820, Дербі — 8.ХІІ.1903, Брайтон) — англійський філософ і соціолог. У своїх працях багато уваги приділяв питанням освіти й виховання. Завдання школи, за С, полягає в озброєнні людини знаннями, пов'язаними з основними видами її діяльності. Зміст і методика навчання мають відповідати етапам розумового розвитку дитини.

СПОРТИВНИЙ ЗАЛ у школі

— приміщення, спеціально призначене для проведення уроків фізичної культури, занять спортивних секцій, спортивних ігор та інших заходів, пов'язаних з фізичним вихованням учнів. С. з, в яких переважно проводяться заняття гімнастикою, називають гімнастичними.

САВИЦЬКИЙ Омелян Михайлович

(1845, с. Грабівка Івано-Франківської обл. — 18.VIII. 1921, м. Болехів) — український педагог. В 1871—1914 роках — викладав математику і фізику в гімназіях Львова й Тернополя.

СТАШИЦЬ (Staszic, Staszyc) Станіслав

(листопад 1755, Піла —20.І.1826, Варшава) — польський громадський і освітній діяч, філософ, публіцист. У 1803 році у Варшаві брав участь у створенні Товариства друзів наук, в 1808—1826 роках був його президентом. В основному філософському творі — поемі "Рід людський" (1819— 1820) виклав принципи польського просвітительства.

САМООЦІНКА

— судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком. С. — вияв оцінного ставлення людини до себе. С. є результатом передусім розумових операцій — аналізу, порівняння, синтезу.

СТРУКТУРНА ПСИХОЛОГІЯ

— термін, запроваджений на початку XX ст. для найменування одного з напрямів психологічного дослідження, який висунув ідею цілісності, або структурності, психіки. Термін "структурна психологія" тепер вживається лише в історії психології. Сама ж ідея структурності психіки в сучасній науці використовується.

СВИНКА

— гостра інфекційна хвороба людини. Те саме, що й паротит епідемічний. Частіше С. хворіють діти від 5 до 15 років, зрідка — дорослі. Хворим слід зробити спеціальне щеплення.

СЦІЄНТИЗМ

(від лат. scientia — знання, наука) — світоглядна позиція, що абсолютизує роль науки як визначального фактора суспільного розвитку. Гносеологічне джерело С. — різке зростання в XIX—XX ст. цінності природничих і технічних наук, проголошення природничо-наукового знання найвищим проявом науковості.

СЕНСОРНЕ ВИХОВАННЯ

(від лат. sensus — відчуття) — складова частина розумового й фізичного виховання дитини, спрямована на розвиток діяльності її органів відчуття і сприймання. Потреба в С. в. зумовлена значенням чуттєвого пізнання в розвитку людини.

RSS-матеріал