try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Т

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ТЕЗАУРУС

(від грец. — скарб) — сукупність понять з певної галузі науки, нагромаджених людиною чи колективом. Т. відображає обсяг і якість інформації, якою володіє наука про предмет свого дослідження. В системі Т.

ТЕХНІКА ПЕДАГОГІЧНА

— комплекс знань, умінь і навичок, необхідних педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних занять, ефективного застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на окремих учнів, так і на дитячий колектив у цілому. Складові елементи Т. л.

ТИФЛОТЕХНІКА

(від грец. — сліпий і техніка) — розділ дефектології, що розробляє принципи конструювання і використання технічних засобів (приладів, машин тощо) для корекції й компенсації дефектів зору; сукупність цих технічних засобів. Основний принцип конструювання Т.

ТРЕНУВАННЯ

— важлива складова професійного навчання, що має своїм завданням формування відповідних навичок та умінь. Здійснюється шляхом цілеспрямованого вправляння під керівництвом педагога-інструктора на основі відповідних психологічних і методичних рекомендацій.

ТХОРЖЕВСЬКИЙ Дмитро Олександрович

(нар. 18.VІ.1930, м. Київ) —український педагог, дійсний член АПН України з 1994 року. З 1977 року завідує кафедрою трудового навчання і креслення Українського державного педагогічного університету імені М. Драгоманова. Досліджує проблеми трудового навчання і професійної підготовки учнів.

ТВОРИ В ШКОЛІ

—самостійні письмові роботи учнів на задану тему. Вони можуть писатися на основі як літературного матеріалу, так і особистого життєвого досвіду й безпосередніх спостережень. Шкільні Т. можуть бути різного виду: розповіді, описи, характеристики, міркування тощо. Система Т. передбачає поступове ускладнення учнівських творів.

ТЕОРІЯ ВІДМИРАННЯ ШКОЛИ

— течія в радянській педагогіці, яка дістала певне поширення наприкінці 20-х років. Представники Т. в. ш. — керівники Інституту методів шкільної роботи в Москві (М. В. Крупеніна, В. Н.

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ

(з грец. — мистецтво слова, навчання) — за означенням ЮНЕСКО, це в загальному розумінні системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію освіти. Т. н.

ТОРНДАЙК (Thorndike) Едуард Лі

(31.VIII.1874, Вільямсберг, шт. Массачусетс — 9.VIII.1949, Монтроз, Нью-Йорк) — американський психолог, член Національної АН США, з 1904 року — професор Колумбійського університету. Досліджував, головним чином, проблеми порівняльної психології і навчання. Т.

ТРУДОВА ШКОЛА

— реформаторська течія в педагогіці, представники якої виступали за створення навчальних закладів, в яких би навчання, моральне, естетичне й фізичне виховання поєднувалися з виробленням у дітей трудових умінь, підготовкою їх до трудової діяльності.

RSS-матеріал