try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

У

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

УВАГА

— форма психічної діяльності людини, що виявляється в її спрямованості й зосереджуваності на певних об'єктах при одночасному абстрагуванні від інших. У. характеризує вибіркове ставлення до навколишнього світу, коли з великої кількості подразників свідомість виділяє один або кілька. У.

УНІВЕРСИТЕТ

(від лат. — сукупність) — багатопрофільний вищий навчальний заклад, де готують висококваліфіковані кадри з широкого кола спеціальностей у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук. Типова структура У.

УЧНІВСЬКЕ ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

— форма участі школярів в управлінні навчально-виховною діяльністю школи; засіб реалізації принципу демократизації школи. Вищий орган У. ш. с. — загальні збори (конференції) учнів школи. Поточну роботу організовують учнівський комітет і його комісії з усіх напрямів навчально-виховної роботи.

"УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК РЕФЛЕКСОЛОГІЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕДАГОПКИ"

— журнал з питань педагогіки й психології. Виходив 1925—1932 роках у Харкові. З 1927 року називався "Український вісник експериментальної педагогіки і рефлексології", з 1931 року — "За марксо-ленінську педагогіку".

УСТАНОВКА

в психології —зумовлений минулим досвідом стан готовності, схильність індивіда до певної активності або дії в певній ситуації. Явище У. відкрили німецькі психологи С. Екснер, потім —Л. Ланге (1888). Загальнопсихологічну теорію установки створив грузинський психолог Д.М. Узнадзе й розробила грузинська психологічна школа. У.

УЗАГАЛЬНЕННЯ

— логічний процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності. Види У. відповідають видам мислення. Найбільш вивчені У. у формі значень слів. У.

УНІВЕРСИТЕТИ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ

— в Україні одна з форм підвищення культурно-технічного рівня робітників та інженерно-технічних працівників. Почали створюватися 1959 року. Основне завдання У. т. п.

УЯВА

— психічний процес, що полягає у створенні людиною нових образів, думок на основі її попереднього досвіду. У. тісно пов'язана з абстрагуючою діяльністю мислення. У.

УМІННЯ

— здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. У. передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає У. Утворення У.

"УЧИТЕЛЬ"

— журнал для вчителів Галичини, орган "Українського педагогічного товариства" (див. "Рідна школа'). Виходив 1889—1914 роках у Львові. Вміщував статті з педагогіки, психології, а також науково-популярні нариси з різних галузей знань. "У", також систематично інформував про розвиток шкільної справи в Україні, в Росії, в Західній Європі.

RSS-матеріал