try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
Педагогическая сеть

Х

warning: Creating default object from empty value in /home/profiorgua/domains/profi.org.ua/public_html/pedagog/modules/taxonomy/taxonomy.module on line 1390.

ХАЙРУЛІНА Василина Миколаївна

(нар. 19.V.1943, с. Киянка Житомирської обл.) — кандидат педагогічних наук, член-кореспондент АПН України з 1997 року. З 1991 року — директор Українського коледжу імені В. Сухомлинського (Київ).

ХОРЕЯ

— органічне захворювання нервової системи ревматичної природи. X., — захворювання переважно дитячого й підліткового віку.

ХАРКІВСЬКІ КУРСИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ

— позашкільний освітній заклад, організований 1900 року з ініціативи прогресивної інтелігенції. З обов'язкових предметів тут вивчали російську, французьку і німецьку мови, арифметику, алгебру, геометрію, тригонометрію, бухгалтерію, креслення й малювання. Заняття проводились у вечірній час і в неділю.

ХУДОЖНЯ САМОДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ

— позакласні й позашкільні заняття різними видами мистецтва (музикою і співом, хореографією, образотворчим, театральним мистецтвом). X. с. д. сприяє естетичному вихованню дітей, розвиткові їхніх творчих здібностей і художнього смаку. Найважливіша педагогічна вимога до X. с. д.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНА

(від грец. — той, хто служить відмінною ознакою) — документ, який відображає поведінку й успішність учнів з окремих предметів і видів занять, їхню позакласну й громадську діяльність, інтереси й нахили до окремих видів занять, фізичний і розумовий розвиток, дисциплінованість і моральні риси.

ХРОПКО Петро Панасович

(нар. 15.III.1928, с. Прихідьки Полтавської обл.) — український філолог і педагог, .дійсний член АПН України з 1993 року. З 1976 року завідує кафедрою української літератури Українського педагогічного університету імені М. Драгоманова. Автор підручників з української літератури для середньої школи і педагогічних вузів.

ХІМІЯ

в школі — навчальний предмет, змістом якого є основи хімії — науки про речовини, їхні склад і будову, про процеси перетворення одних речовин в інші.

ХАРАКТЕРОЛОГІЯ

(від характер і грец. логос,— вчення) — вчення про характер. Як галузь дослідження розвинулася головним чином у німецькій психології першої половини XX ст.

ХУДОЖНЄ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

— педагогічно орієнтоване виховання художніх смаків і здібностей, здійснюване відповідно до вікових і психологічних особливостей дітей 3—7 років. Розвиток у дітей почуття прекрасного сприяє їхньому моральному вихованню й розширенню розумового кругозору.

ХЛУП (Chlup) Огакар

(31.VIII.1875, Моравш — 14.V.1965, Прага) — чеський педагог. У 30-х роках X. виступав з різкою критикою педагогічного "новаторства", яке ґрунтувалося на прагматизмі, за збереження прогресивних традицій чеської педагогіки, зокрема спадщини Я.А. Коменського. В 1954 році X.

RSS-матеріал